Wsparcie unijne


Z uwagi na wysokie bezrobocie władze są żywo zainteresowane wzrostem przedsiębiorczości u każdej jednostki. Im więcej bowiem pracy, tym więcej pieniędzy, nie tylko dla owych ludzi, ale także dla państwa. W związku z tym władze korzystnie oceniają unijną pomoc w rozbudzaniu i rozwijaniu przedsiębiorczej żyłki wśród społeczeństwa. Już samo wprowadzenie o szkól takiego przedmiotu jak „podstawy przedsiębiorczości“ świadczy o prawdziwym zainteresowaniu sprawą. W urzędach pracy możemy natknąć się na liczne plakaty zachęcające do udziału w różnorodnych kursach i projektach aktywizujących bezrobotnych członków społeczeństwa. To pomoc nie tylko dla państwa, ale także dla samych jednostek, które na skutek charakteru czy też niesprzyjających okoliczności popadły w stagnację zawodową. Programy unijne wspierające przedsiębiorczość pomagają takowym osobom podnieść się z dołka i zacząć prowadzić normalne życie. Niestety, wielu ludzi nie jest zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości, woląc zdecydowanie bardziej żyć na koszt państwa. Przyczyn jest wiele i nie zawsze etycznym jest oceniać wszystkich takich ludzi jedną miarą – nie wiadomo wszakże jakie odziedziczyli geny, jakie mają doświadczenia, jak zostali wychowani.