Własna firma


Zaradni ludzie są obecnie w cenie – widać to zwłaszcza po intensywnie prowadzonych programach Unii Europejskiej mającej na celu zachęcenie ludzi do wytężonego poszukiwania pracy i przekwalifikowywania się. Końcu to nie państwo dostosowuje się do człowieka, lecz człowiek do państwa, to nie człowiek może oczekiwać czegoś od państwa, lecz państwowa machina od człowieka. Przedsiębiorczość ma na celu wspierać bowiem nie tylko interesy jednostki, ale przede wszystkim państwa, czyli najbardziej wpływowych ludzi oraz całej gospodarki. Dlatego na przykład nie ma w szkołach dla niepełnoletnich obowiązkowych zajęć z wiedzy prawniczej – państwu bowiem nie zależy na niełamaniu prawa, tylko na ściąganiu grzywien za nieumyślne, niewłaściwe w świetle prawa zachowanie. Również o etyce, w świecie zdominowanym przez przedsiębiorczość, można zapomnieć. Ludzie dobrze wykształceni etycznie byliby bardziej świadomi tego, jak są wykorzystywani. I pomimo tego, że przedsiębiorczość pomaga obecnie zarabiać na życie, rozwijanie tylko tej cechy u ludzi świadczy o dominacji życia ekonomicznego nad życiem, w którym jednostka ludzka może się naprawdę rozwijać. Dla wielu bowiem osób praca staje się sensem życia, a nie dodatkiem.