Umowa o dzieło


To firmy starają się korzystać z wielu ofert, które są do nich kierowane. Do jednej z nich możemy zaliczyć zatrudnienie nowego pracownika. Należy jednak w tym temacie dobrze się zastanowić. Jeśli mamy zamiar zapewnić sobie pracowników na niższych kosztach, to świetne możliwości pod tym względem jest w stanie zapewnić nam umowa o dzieło. W ten sposób ograniczamy swoją firmę od takich kosztów finansowych, jak składki za ubezpieczenie dla pracownika, zarówno społeczne, zdrowotne, jak i wypadkowe, czy rentowe. Nie ponosimy takich kosztów, co wychodzi nam na korzyść. W tym przypadku, to pracownik jest zobowiązany do spłaty pewnego procentu ze swojej wypłaty do urzędu skarbowego. Dobrze będzie przekonać się, jak nasza firma będzie mogła skorzystać z takiej możliwości cywilnoprawnej. Zapewne dowiemy się, że utworzenie takiej umowy z pracownikami jest również szybkie, jak i korzystne. A innym rozwiązaniem jest dla nas umowa o zlecenie, która działa na bardzo podobnych zasadach, jak umowa o dzieło.