Gospodarność


W związku z rozwojem kapitalizmu przedsiębiorczość staje się bardzo ważnym elementem w gospodarce wielu krajów. Dla wielu osób jest to oznaką zwycięstwa liberalizmu oraz demokracji, jednak część osób dostrzega w rozwoju kapitalizmu wroga numer jeden całej ludzkości. Dlaczego tak negatywnie odnoszą się oni do czegoś, co powszechnie jest uważane za osiągnięcie ludzkości? Przedstawicielem sceptyków, a nawet wręcz przeciwników rozwijającego się kapitalizmu był Erich Fromm, który w wielu swoich dziełach nawiązywał do pracy w życiu współczesnego człowieka. Ten psychoanalityk, filozof i socjolog zwrócił uwagę, że dla wielu ludzi obecnie mieć pracę – obojętnie jaką – jest jedynym, czego mogą chcieć i oczekiwać od życia. Czy postawa takiego człowieka nie wydaje się nam żałosna? Z pewnością takie przedstawienie tej sprawy takim człowiekiem czyni go w naszych oczach. Okazuje się bowiem, że we współczesnym świecie ceni się głównie przedsiębiorczość dla samej przedsiębiorczości, co jest podobnym bezsensem jak sztuka dla sztuki. Przedsiębiorczość staje się celem samym w sobie, a powodzenie ekonomiczne człowieka wyznacza nam jego wartość. Ludzie nie cieszą się tym, co mogą kupić za zdobyte pieniądze – cieszą się samym gromadzeniem pieniędzy i samą pracą, narzuconą przez społeczeństwo.