Biznesowy savoir-vivre


Nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej są kontakty z klientami i osobami z innych firm. Biznes może na tym dużo zyskać lub stracić. Dlatego podczas różnego typu handlowych i negocjacyjnych spotkań dobrze jest przestrzegać zasad savoir-vivre’u. Zaproszenie na spotkanie powinno być wysłane odpowiednio wcześnie, z podaniem wszelkich szczegółów na temat daty, godziny, miejsca. Można to zrobić listownie lub telefonicznie. Nie powinno się także żadnej otrzymanej propozycji pozostawiać bez jakiejkolwiek odpowiedzi, nieważne pozytywnej czy negatywnej. O wyborze miejsca i czasu decyduje osoba postawiona wyżej w hierarchii. Na spotkaniu obowiązuje stonowany, elegancki, schludny strój, który jest wizytówką osoby i świadczy o jej profesjonalnym podejściu do sprawy. Niedopuszczalne i w bardzo złym tonie są spóźnienia. Dobrze jest też wyłączyć telefon komórkowy. Pierwszy wita się z gościem gospodarz spotkania, on też wskazuje miejsce, gdzie ma zasiąść rozmówca. Dopiero potem sam zajmuje swój fotel. Na początku spotkania jest czas na wymienienie się wizytówkami. Przejście do mówienia na ty inicjuje osoba zajmująca wyższe stanowisko. Rachunek w restauracji uiszcza strona, która je zorganizowała.